About

De doelstellingen van de vereniging zijn het promoten van het beroep van media-agentschap, en het verzekeren van de officiële vertegenwoordiging van haar leden bij alle instanties, organisaties en gevestigde waarden die op een directe of indirecte manier de evolutie binnen de media- en communicatiesector beïnvloeden of hier mee geconfronteerd worden.

Als professionele vereniging heeft ze als doel aan te tonen aan alle betrokken partijen (overheidsinstanties, professionele verenigingen, media, publiek) wat de toegevoegde waarde van een media-agentschap kan zijn bij het opstellen van een communicatieplan, maar ook bij de commerciële praktijken verbonden aan het aankopen van ruimte, volledig volgens de principes van een vrije onderneming.

Ze wil een leadership-rol spelen in de eventuele vertegenwoordiging, discussie en onderhandeling met de eerdergenoemde instanties. Ze heeft ook als doel de dialoog tussen alle marketing- en communicatiedisciplines aan te moedigen en de belangen van haar leden te vertegenwoordigen in alle omstandigheden waarin dit nodig zou blijken, met name binnen professionele verenigingen zoals het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), de RVDR (Raad Voor De Reclame), de UBA (Unie van Belgische Adverteerders), de ACC (Association of Communication Companies), de BVAM (Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media),... zonder dat deze opsomming limitatief is.

In haar professionele benadering en haar relaties met de eerdergenoemde instanties houdt de vereniging rekening met de specificiteiten van de Belgische markt en de betrokkenen hierin, op een manier die de Belgische communicatie-industrie promoot.

No Comments

Leave a Reply